Năm 2017 là một năm khá khởi sắc của ngành Giày- Dép Việt Nam khi xuất khẩu giày đạt 1,02 tỷ đôi đã đưa Việt Nam trở ...