Số liệu xuất nhập khẩu giày dép - túi cặp tháng 10 năm 2017

Vui lòng xem thông tin số liệu nghành tháng 10 tại đây