Số liệu xuất nhập khẩu giày dép - túi cặp tháng 11/2017

Vui lòng xem số liệu nghành tháng 11 năm 2017 tại đây